Project Description

Sérum T.E.W.L. (Serum T.E.W.L.):

Dragocena pomo ć u oja čavanju odbrambenog sistema epiderma; deluje kao pravi lipidni štit zahvaljuju ći formuli bogatoj aktivnim sastojcima za nadokna đivanje lipida, regeneraciju i zaštitu epiderma. Održavanjem optimalne hidratacije koža se bolje štiti i podnosi ekstremnu hladno ću. Može se koristiti i kao intenzivna terapija posle nanošenja kreme Dermo-RL. Preporu čuje se za kožu kojoj izrazito nedostaju lipidi ili za kožu izloženu ekstremnim klimatskim uticajima (suva i hladna klima)