Efekti: trenutno i dugoročno ublažava iritacije osetljive kože.

Sérum Biosensible (Serum Biosensible): Koncentracija aktivnih sastojaka sa umirujućim, antiinflamatornim, hidrantnim i zaštitnim svojstvima obnavlja sniženi prag osetljivosti epiderma. Formula bez veštačkih mirisa, obogaćena vodicom kivija smanjuje osetljivost kože, deluje umirujuće i hidrira osetljiv epiderm. U prikladnoj flašici s dozatorom, koju možete svuda poneti sa sobom, biće uvek s vama ukoliko bude potrebno da ublažite [...]

Efekti: obnavljanje, regeneracija i reparacija.

Sérum 3R (Serum 3R): Čim se pojave prve bore, ovo je pravi tretman za prevenciju, korigovanje i stimulisanje prirodnog regenerativnog potencijala kože. Ovaj koncentrat sadrži 12 aktivih sastojaka koji deluju eksfolijantno, antioksidantno i antiin - flamatorno, učvrš ćuju kožu i obnavljaju hidrolipidni sloj, ciljano rešavaju razli čite nedostatke i ublažavaju znake prevremenog starenja kože. Idealan [...]

Efekti: štiti kožu, spre čava ekstremnu dehidrataciju epiderma i pruža ose ćaj prijatnosti .

Sérum T.E.W.L. (Serum T.E.W.L.): Dragocena pomo ć u oja čavanju odbrambenog sistema epiderma; deluje kao pravi lipidni štit zahvaljuju ći formuli bogatoj aktivnim sastojcima za nadokna đivanje lipida, regeneraciju i zaštitu epiderma. Održavanjem optimalne hidratacije koža se bolje štiti i podnosi ekstremnu hladno ću. Može se koristiti i kao intenzivna terapija posle nanošenja kreme Dermo-RL. [...]

Efekti: posvetljuje ten i ublažava pigmentne fleke.

Sérum PIGM 400 (Serum PIGM 400): Formula bogata aktivnim sastojcima za posvetljivanje tena s dvostruko ja čom koncentracijom u odnosu na kremu PIGM 400, ja če deluje na inhibiranje sinteze melanina, a aktivni sastojci za foto-zaštitu i protiv slobodnih radikala usporavaju starenje ćelija. Preporu čuje se za kožu s pigmentnim promenama i bez sjaja.

Efekti: Stimuliše regeneraciju epiderma i revitalizuje kožu.

Cocktail d’Actifs Régénérants (Koktel aktivnih sastojaka za regeneraciju): Koktel prepun vitamina i aktivnih sastojaka dobijenih najnaprednijom biotehnologijom za postizanje višestrukih rezultata čak i kada je koža izrazito devitalizovana. Stimuliše regeneraciju ćelija, štiti kožu od štetnih uticaja slobodnih radikala i oja čava zaštitne funkcije kože, poboljšavaju ći hidrataciju i tonus epiderma.

Efekti: trenutno i dugoro čno ublažava iritacije osetljive kože.

Sérum Biosensible (Serum Biosensible): Koncentracija aktivnih sastojaka sa umiruju ćim, antiinflamatornim, hidrantnim i zaštitnim svojstvima obnavlja sniženi prag osetljivosti epi - derma. Formula bez vešta čkih mirisa, oboga ćena vodicom kivija smanjuje osetljivost kože, deluje umiruju će i hidrira osetljiv epiderm. U prikladnoj flašici s dozatorom, koju možete svuda poneti sa sobom, bi će uvek [...]