Project Description

Preparation U.V. :

Proizvod Preparation U.V. pospešuje prirodno postizanje tamne boje i priprema kožu za izlaganje sun čevim zracima. Spre čava nastanak pigmentnih fleka i usporava pojavu znakova starenja kože deluju ći protiv slobodnih radikala. Preporu čuje se za sve tipove kože.