Project Description

Crème Masque Vernix (Krema-maska Vernix):

Krema-maska Vernix pomaže regeneraciju epiderma tako da koža deluje preporo đeno. Inspirisana zaštitnom skramom kojom je beba obavijena prilikom ro đenja, ova kremamaska predstavlja „repliku” originalnog sastava verniksa, i to zahvaljuju ći izboru aktivnih sastojaka bogatih lipidima, proteinima i peptidima sa antioksidantnim svojstvima.