Project Description

Émulsion Végétale Grand Millésime (Biljna emulizija Grand Millésime):

Emulzija bogata agensima sa antioksi – dantnim svojstvima, kao i sastojcima za stimulaciju kože, efikasno pro čiš ćava kožu i posvetljuje ten. Preporu čuje se za mladu kožu bez sjaja i za devitalizovanu kožu. Koristi se u kuri u trajanju od 1 do 2 meseca, koja se može ponoviti.