Efekti: štiti, regeneriše i revitalizuje epiderm.

Crème Masque Vernix (Krema-maska Vernix): Krema-maska Vernix pomaže regeneraciju epiderma tako da koža deluje preporo đeno. Inspirisana zaštitnom skramom kojom je beba obavijena prilikom ro đenja, ova kremamaska predstavlja „repliku” originalnog sastava verniksa, i to zahvaljuju ći izboru aktivnih sastojaka bogatih lipidima, proteinima i peptidima sa antioksidantnim svojstvima.

Efekti: zatezanje, hidratacija, zaštita i omekšavanje kože.

Gel ADN Silkgen (Gel Silkgen na bazi DNK): Osvežavaju ći gel za hidrataciju, zahvaljuju ći inovativnoj formuli koja predstavlja kombinaciju DNK i proteina svile izvora amino-kiselina sa svojstvima restruktuiranja, savršeno održava potrebni nivo hidriranosti epiderma. Koža odmah nakon nanošenja postaje svilenkasta, deluje osveženo i svetlije. Idealan proizvod za osobe koje često putuju, osobe izložene suvoj [...]

Efekti: hrani, restruktuira i zateže epiderm.

Crème ADN Elastine Marine Collagène Marin (Krema na bazi DNK sa elastinom i kolagenom morskog porekla): Zahvaljuju ći odli čnoj kombinaciji strukturnih proteina (kolagena i elastina) i ekstrakta DNK ova krema je savršen antirid koji i efikasno redefiniše prirodni oval lica. Preporu čuje se za zrelu, dehidriranu kožu

Efekti: detoksikacija i remineraliza – cija kože i posvetljivanje tena.

Émulsion Végétale Grand Millésime (Biljna emulizija Grand Millésime): Emulzija bogata agensima sa antioksi - dantnim svojstvima, kao i sastojcima za stimulaciju kože, efikasno pro čiš ćava kožu i posvetljuje ten. Preporu čuje se za mladu kožu bez sjaja i za devitalizovanu kožu. Koristi se u kuri u trajanju od 1 do 2 meseca, koja se [...]

Efekti: Obnavlja hidrolipidnu barijeru kože, hidrira i spre čava isušivanje.

Émulsion Originelle Régénérante (Originalna emulzija za regene - raciju): Bogata esencijalnim masnim kiselina - ma i biljnim kompleksom, ova nežna emulzija hidrira kožu, spre čava njeno isušivanje i deluje umiruju će na kožu. Preporu čuje se za istanjenu i osetljivu i/ili dehidriranu kožu.

Efekti: revitalizuje i pro čišćava kožu daju ći joj zdrav i baršunast izgled.

Crème aux Acides de Fruits (Krema na bazi vo ćnih kiselina): Krema nežne teksture omekšava i pro čiš ćava epiderm zahvaljuju ći jedins - tvenoj kombinaciji rekonstituisanog prirodnog faktora vlaženja i vo ćnih kiselina. Odmah posle nanošenja ten postaje svetliji i blistaviji. Preporu čuje se za devitalizovanu kožu, za kožu bez sjaja i/ili kožu izloženu [...]

Efekti: nadokna đuje lipide i vodu u epidermu.

Crème Dermo-RL (Krema Dermo RL): Hranljiva krema, lamelarne strukture da bi bolje prodirala u epiderm kojem nedostaju lipidi, namenjena je za „re - kondicioniranje” kože bez stvaranja okluzivnog filma zahvaljuju ći kombina - ciji lipida i putera biljnog porekla niske molekulske mase. Nadokna đuju se lipidi u epidermu ali nema ose ćaja masno će na [...]

Efekti: posvetljuje ten, zateže kožu i prirodno štiti epiderm.

Crème VIP O2 (Krema VIP O2 za oksigenaciju): Zahvaljujući inovativnoj kombinaciji agensa za regeneraciju i specifičnog kompleksa Biologique Rechercha za oksigenaciju ova krema savršeno štiti od zagađenja, hidrira, deluje umirujuće na kožu i posvetljuje ten. Preporučuje se za umornu, devitalizovanu kožu.