Project Description

Émulsion Originelle Régénérante (Originalna emulzija za regene – raciju):

Bogata esencijalnim masnim kiselina – ma i biljnim kompleksom, ova nežna emulzija hidrira kožu, spre čava njeno isušivanje i deluje umiruju će na kožu. Preporu čuje se za istanjenu i osetljivu i/ili dehidriranu kožu.