Project Description

Crème aux Acides de Fruits (Krema na bazi vo ćnih kiselina):

Krema nežne teksture omekšava i pro čiš ćava epiderm zahvaljuju ći jedins – tvenoj kombinaciji rekonstituisanog prirodnog faktora vlaženja i vo ćnih kiselina. Odmah posle nanošenja ten postaje svetliji i blistaviji. Preporu čuje se za devitalizovanu kožu, za kožu bez sjaja i/ili kožu izloženu stresu.