Project Description

Crème Métamorphique (Krema za „metamorfozu”):

Krema bogata agensima za revitalizaciju i zaštitu, vra ća koži blistavost i tonus. Preporu čuje se za zrelu kožu kojoj nedostaje tonus, kao i za devitalizovanu kožu.